СпеціальністьОсвітні програмиСилабуси дисциплін

 01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (Географія)

 

 Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

1. Робоча програма виробничої (педагогічної) практики у школі

2. Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка та методика її викладання"

3. Робоча програма навчальної дисципліни "Цивільний захист"

    Силабус "Цивільний захист"

4. Робоча програма навчальної дисципліни "Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу"

5. Методичні рекомендації до державної атестації здобувачів вищої освіти

6. Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія науки"

    Силабус "Філософія науки"

7. Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні освітні технології у викладанні географії"

 Середня освіта (Географія)  

1. Робоча програма навчальної дисципліни "Цивільний захист"

   Силабус "Цивільний захист"

2. Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія науки"

   Силабус "Філософія науки"

 01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта, 014.07 Середня освіта (Географія)

Краєзнавчо-туристична робота 

1. Робоча програма навчальної дисципліни "Цивільний захист"

   Силабус "Цивільний захист"

2. Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія науки"

   Силабус "Філософія науки"

3. Робоча програма навчальної дисципліни "Етнографія"

4. Робоча програма навчальної дисципліни "Політична географія"

 0401 Природничі науки,  8.04010401 Географія

   

1. Робоча програма навчальної дисципліни "Цивільний захист"

   Силабус "Цивільний захист"

2. Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія науки"

   Силабус "Філософія науки"

3. Робоча програма навчальної дисципліни "Історія та методологія географії"

4. Робоча програма навчальної дисципліни "Ландшафтні регіони України"

01 Освіта/Педагогіка, 14 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

1. Робоча програма навчальної дисципліни "Цивільний захист"

   Силабус "Цивільний захист"

2. Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія науки"

   Силабус "Філософія науки"

3. Робоча програма навчальної дисципліни "Засоби дистанційної освіти"