Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність: «Географія та біологія», 2006р.

Професійна діяльність:

  • 2006-2007 рр. – старший лаборант, завідувач лабораторії кафедри географії та геоекології КДПУ;

  • з 2010 р. – асистент, викладач КДПУ.

Тема дисертаційного дослідження: «Інтерференція зональних та інтразональних біогеоценозів степової зони України»

Основні публікації:

Профіль автора GoogleScholar

  • Мовчан С. В. Моделювання в шкільній географії: теоретичний підхід // Географія. Науково-методичний журнал. – Харків: Основа. - 2006. - № 2 (54). – С. 14-15.

  • Мовчан С. В. Інтерферентний механізм як методологічна основа географічних досліджень // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Географія та екологія: наука і освіта». – Умань. - 2008. – С. 148-149.

  • Мовчан С. В. До проблеми інтерферентності у науковій географічній літературі // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль. - 2008. – № 17. – С. 69-73.

  • Кривульченко А. І., Мовчан С. В. Педогалогеохімічний прояв інтерференції зональних та інтразональних властивостей геокомплексів Присивашшя та Північного Причорномор’я // Теоретические и прикладные проблемы современной географии. Материалы международной научной конференции памяти академика Г.И. Швебса. – Одесса. - 2009. – С. 81-83.

  • Мовчан С. В. Прояв ландшафтної інтерференції на прикладі взаємодії різних типів рослинності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. – К. - 2010. - № 6 (23). – С. 70-73.

  • Мовчан С.В. Масштабні рівні прояву ландшафтної інтерференції // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ. - 2012. – С. 122 -124.

Дисципліни, які викладає: загальне землезнавство, меліоративна географія, моніторинг довкілля, історія і методологія географії, геоінформаційні технології в географії.