Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, спеціальність «Географія та біологія», 1998 р.

Професійна діяльність:

  • 1998-2006 – вчитель географії та біології (м. Кіровоград);

  • з 2006 р. – викладач, старший викладач КДПУ.

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні аспекти», 2014 р.

Основні публікації :

Профіль автора GoogleScholar

  • Маслова Н. М. Динаміка етнічного складу та мовної ситуації в умовах соціокультурної рубіжності Кіровоградської області / Н. М. Маслова // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: География. – 2011. – Т. 24 (63). – Ч.1. – № 2. – С. 181–188.

  • Маслова Н. М. Етнолінгвістична рубіжність Кіровоградської області / Н. М. Маслова // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2011. – Т. 7. Вып. 1–2.– С. 163–174.

  • Маслова Н. Н. Современная георелигиозная ситуация в Центральной Украине / Н. Н. Маслова // European Applied Studies: modern approaches in scientific researches. – Stuttgart : ORT Publishing, 2012. P. 359362.

  • Маслова Н. М. Типізація територій Кіровоградської області за ступенем впливу соціокультурних трансформацій на формування рубіжності території / Н. М. Маслова // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. Том 54. – Иваново : МАРКОВА АД, 2013 – С. 8–15.

  • Швець О. Б., Маслова Н. М. Електоральна рубіжність Кіровоградської області / О. Б. Швець, Н. М. Маслова // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: География. – 2013. – Т.26 (65). – № 4. – С. 169–182.

Дисципліни, які викладає: методика викладання географії, методика викладання географії в старшій школі, історична географія