Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність: "Географія". Кваліфікація: "Географ. Фізико-географ, геоеколог. Викладач", 1994 р.

Професійна діяльність:

  • 1997-2002 рр.- аспірантка, науковий співробітник Закарпатського науково-дослідного інституту УААН;
  • з 2002 р. - ст. викладач, доцент ЦДПУ ім.В.Винниченка.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження: “Роль кальцію та алюмінію у функціонуванні лучних біогеоценозів Українських Карпат (на прикладі Воловецької Верховини)”, 2002 р.

Публікації:

Профіль автора GoogleScholar

 

Дисципліни, які викладає: географія ґрунтів з основи ґрунтознавства, гідрологія, фізична географія України, туристичні ресурси світу