Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. Максима Горького, спеціальність "Географія та біологія", 1990 р.

Професійна діяльність:

  • 1990-1999 рр. – вчитель географії (м. Кіровоград);

  • з 1999 р. – викладач, ст. викладач, доцент КДПУ імені Володимира Винниченка;

  • з 2019 р. в.о. завідувача кафедри географії та геоекології ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження: "Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області", 2007 р.

Основні публікації :

Профіль автора GoogleScholar

  • Семенюк Л.Л. Основні напрямки вдосконалення функціонального розвитку сільської місцевості адміністративної області // Часопис соціально-економічної географії. Збірник наукових праць Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Випуск 4 (1). – Харків. - 2008. – С.152 – 155.

  • Семенюк Л.Л. “Основні тенденції розвитку системи вищої освіти Кіровоградської області”. Географія і сучасність. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Випуск 21. – К. - 2009. - С. 202 – 206.

  • Семенюк Л.Л. Суспільна географія України. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 84 с. (4,1 д.а.).

  • Семенюк Л.Л. “Географія культури”. Навчально-методичний посібник - “Авангаврд”, Кіровоград, 2011. - 60 с. (у співавторстві).

  • Урановидобувна галузь в контексті регіонального розвитку (на прикладі Кіровоградської області). Ученые записки ТНУ им. Вернадского Том 24 (63) №2, ч.3. Симферополь, 2011. - С.121-126.

  • Кривульченко А.І., Вовк В.М., Семенюк Л.Л. та ін. Кіровоградська область: Географічний атлас: «Моя мала Батьківщина». Відповідальний редактор Т.В.Погурельська. – К.: ТОВ «Видавництво «Мапа», 2012. – 20 стор. (стор. 2, 3, 12, 14, 15)

  • Семенюк Л.Л., Зарубіна А.В. Розвиток фермерських господарств у Кіровоградській області: основні суспільно-географічні аспекти // Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал. 2014. Т. 10. Вып.2. – С. 756-759. (0,4 д.а.).

Дисципліни, які викладає: економічна і соціальна географія України, географія культури, геоурбаністика, теоретичні проблеми суспільної географії, географія сільського господарства, основи теорії суспільної географії.