Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. Спеціальність «Географія», 1970 р.

Професійна діяльність:

 • 1970-1976 рр. - вчитель географії, завуч школи (Херсонська, Миколаївська обл.);
 • 1977-1985 рр. - інженер-гідрогеолог, інженер-ґрунтознавець, старший гідрогеолог Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції;
 • 1985 – 1999 рр. - ст. викладач, доцент, завідувач кафедри КДПУ ім. В.Винниченка ;
 • 1999-2002 рр. — докторант Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри географії КДПУ ім.. В. Винниченка;
 • 2003-2014 рр. – професор, завідувач кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В.Винниченка;
 • з 2018 р. – професор кафедри географії та геоекології ЦДПУ ім.. В.Винниченка.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор географічних наук, професор

Теми дисертаційних досліджень:

 • «Принципы и методы ландшафтного подхода к оптимизации массивов орошения степной зоны (на примере Чаплинского массива орошения)», 1984 р.
 • «Галогеохімія ландшафтних комплексів ґрунто-підгрунтя Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю», 2003 р.

Основні публікації:

 • Кривульченко А. І. Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення. — К.: Центрально-Українське видавництво, 2016. — 416 с.
 • Кривульченко А. І. Кафедра географії та геоекології КДПУ. Історія розвитку та сучасний стан. — К.: Центрально-Українське видавництво, 2014. — 72 с.
 • Кіровоградська область. Географічний атлас. — К.: ТОВ «Мапа», 2012 (головний редактор, у співавторстві).
 • Кривульченко А. І. Водні об'єкти Кіровоградської області. Частина І. Словник водних об'єктів. Частина ІІ. Атлас гідрографічної мережі. Класифікатор водотоків. Водосховища: Монографія. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. — 356 с.
 • Кривульченко А. І. Сухі степи Причорномор'я та Приазов'я: ландшафти, галогеохімія ґрунто-підґрунтя. — К.: Гідромакс, 2005. — 345 с.
 • Навколишнє середовище та його охорона. — К.: Вища школа, 1993. — 227 с. (у співавторстві).
 • Методические рекомедации по контролю состояния орошаемых черноземов. — М.: Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР, 1989. — 140 с (у співавторстві).

Дисципліни, які викладає:історія та методологія географічної науки, ландшафтні регіони України, меліоративна географія, моніторинг природних ресурсів, геоморфологія, ландшафтознавство