Ковальова Анна

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка

Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова

Анотація: у статті висвітлено сучасний погляд на полегшення навчання грамоти у співставленні зі спадщиною В. О.Сухомлинського. Розглянуто фактори, які гальмують процес навчання та методи, які застосовував видатний педагог для прискорення процесу вивчення літер і виховання любові до літератури.

Ключові слова: навчання грамоти, інтеграція, інтерес до навчання,оцінювання.

Більшість першокласників приходять на шкільний поріг з бажанням вчитися. Для дітей школа є символом дорослого життя. Але з часом жага до знань зникає. Нецікаві завдання, суворий учитель, незадовільні оцінки – усе це відбиває бажання дитини долати нові і нові висоти в осягненні людської мудрості: «Я бачив,– писав Василь Олександрович, –як на уроці дитина напружує зусилля, щоб розрізнити букви, як ці букви стрибають у неї перед очима, зливаються в візерунок, в якому неможливо розібратися»[1].

Дарія Кіслінська

(студентка 2 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація: стаття розкриває сутність поняття педагогічної професії, яка перш за все полягає в любові до людини, захоплення нею, її досягненнями. Виховання підростаючого покоління – нелегка справа, тому є ряд вимог, яким має відповідати справжній учитель.

Ключові слова: учитель, виховання, любов до дітей.

Постановка проблеми: Педагогічній професії відводиться чільне місце в суспільстві. На вчителя або вихователя покладена відповідальність за гармонійний розвиток та виховання дітей. Василь Олександрович Сухомлинський створив досконалий образ педагога не тільки у своїх працях, але й власним прикладом демонстрував майстерність у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Сьогодні знову постає питання про специфіку педагогічної справи у зв’язку з освітньою реформою, а саме із запровадженням Нової української школи. Ці зміни є приводом для перегляду тих якостей, якими має володіти сучасний педагог.