Наталя Пасічник, Ренат Ріжняк

(КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кропивницький, Україна)

Пріоритетним напрямом державної політики в освітній сфері України, є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої роботи, професійного розвитку, освоєння та запровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці [2]. Це можливо реалізувати за умови високого рівня професійної компетентності та наявності об’єктивного механізму оцінювання результатів педагогічної діяльності вчителя через атестацію педагогічних працівників. Аналіз усталеної практики атестації педагогічних працівників засвідчив необхідність розробки та впровадження нових підходів до оцінювання рівня їхньої професійної кваліфікації з урахуванням реалій української освітньої системи і міжнародної практики. В останні роки широко обговорюється науковцями і освітянськими практиками необхідність переходу від процедури атестації українських педагогічних працівників до ліцензування і сертифікації. Не абсолютизуючи цей підхід, ми стисло проаналізуємо атестацію і сертифікацію вчителів в США як однієї з багатьох країн, яка ефективно практикує дану процедуру.