Запрошуємо Вас взяти участь у ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», яка відбудеться 19-20 березня 2020 року на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) міста  Кропивницький.

Запрошуємо Вас взяти участь в

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

ЗАПРОШУЄМО
Вас взяти участь у роботі

IV Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції

«ІНОЗЕМНА МОВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ:

ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ»

яка відбудеться 20 лютого 2020 року на базі кафедри лінгводидактики та іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
(офіційний сайт університету https://www.cuspu.edu.ua/ua/)