чергової акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.02020201 Хореографія (за видами)* (перепідготовка спеціалістів)

у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*

в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів із напряму підготовки 6.030103 Практична психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Детальніше

первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта та Психологія (практична психологія) зі спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Детальніше

первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта та Дошкільна освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Детальніше