акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030104 Політологія* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше