акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010021 Педагогіка вищої школи галузі знань1801 Специфічні категорії у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше