про проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.010202 Спорт галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше