про проведення чергової акредитаційної експертизи спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська)* за ступенем вищої освіти «магістр»

Детальніше