про проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» спеціальності 8.04020301 Фізика (за напрямами)* галузі знань 0402 Фізико-математичні науки у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше