про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців за рівнем вищої освіти «магістр» спеціальності 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* галузі знань 0202 Мистецтво (014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі 01 Освіта) у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше