акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Управління навчальним закладом спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка