акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше