акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше