акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи» зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше