первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів із напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Детальніше