первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта та Психологія (практична психологія) зі спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Детальніше