акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Хореографія" зі спеціальності 024 Хореографія галузі знань 024 Культура і мистецтво ОКР спеціаліст у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше