акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська))" зі спеціальності 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво другого (магістерського) рівня у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше