первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Психологія (практична психологія) спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Спеціальні та поведінкові науки освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше