акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030303 Видавнича справа та редагування галузі знань 0303 Журналістика та інформація у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше