акредатаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040205 Статистика галузі знань 0402 Фізико-математичні науки у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше