акредатаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040205 Статистика галузі знань 0402 Фізико-математичні науки у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030303 Видавнича справа та редагування галузі знань 0303 Журналістика та інформація у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Мова і література (англійська)) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Психологія (практична психологія) спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Спеціальні та поведінкові науки освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше