первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Трудове навчання та технології) зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка другого (магістерського) рівня у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки спеціаліста за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 Освіта освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика) зі спеціальності 112 Статистика галузі знань 11 Математика та статистика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Психологія (практична психологія) спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше