акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська))" зі спеціальності 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво другого (магістерського) рівня у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Хореографія" зі спеціальності 024 Хореографія галузі знань 024 Культура і мистецтво ОКР спеціаліст у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

чергової акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.02020201 Хореографія (за видами)* (перепідготовка спеціалістів)

у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*

в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів із напряму підготовки 6.030103 Практична психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Детальніше