первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта та Психологія (практична психологія) зі спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Детальніше

первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта та Дошкільна освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Детальніше

первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів із напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Детальніше

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Хореографія» зі спеціальності 024 Хореографія другого (магістерського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології) зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше