акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи» зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Управління навчальним закладом спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка