про підсумки первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців за рівнем вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта* Галузі знань 0101 Педагогічна освіта у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

про підсумки первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців за рівнем вищої освіти «магістр» спеціальності 8.04010201 Біологія* галузі знань 0401 Природничі науки у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців за рівнем вищої освіти «магістр» спеціальності 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* галузі знань 0202 Мистецтво (014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі 01 Освіта) у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

про проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» спеціальності 8.04020301 Фізика (за напрямами)* галузі знань 0402 Фізико-математичні науки у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

про проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» спеціальності 8.18010022 Освітні вимірювання галузі знань 1801 Специфічні категорії у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше