про проведення чергової акредитаційної експертизи спеціальності 8.02030302 Мова і література (німецька)* за ступенем вищої освіти «магістр»

Детальніше

про проведення чергової акредитаційної експертизи спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська)* за ступенем вищої освіти «магістр»

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.01010201 Початкова освіта у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030201 Історія* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

про проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності 8.04020101 Математика (за напрямами)* галузі знань 0402 Фізико-математичні науки у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше