акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.01020101 Фізичне виховання* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

про проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.010202 Спорт галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030301 Українська мова і література* Галузі знань 0203 Гуманітарні науки у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010021 Педагогіка вищої школи галузі знань1801 Специфічні категорії у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

Експертні висновки акредитаційної експертизи про підсумки первинної акредитації підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.01010101 «Дошкільна освіта» (перепідготовка спеціалістів) заочна форма навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше