акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська) та спеціалістів за спеціальністю 7.02030302 Мова і література (англійська)* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька) та спеціалістів за спеціальністю 7.02030302 Мова і література (німецька)* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040203 «Фізика*» та спеціалістів за спеціальністю 7. 04020301 «Фізика (за напрямами)*» у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020204 Музичне мистецтво* та спеціалістів за спеціальністю 7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010201 Фізичне виховання* та спеціалістів за спеціальністю 7.01020101 Фізичне виховання* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше