акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020302 Історія* та спеціалістів за спеціальністю 7.02030201 Історія* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030104 Політологія* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література та спеціалістів за спеціальністю 7.02030301 Українська мова і література* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво*, та спеціалістів за спеціальністю 7.02020501 Образотворче мистецтво (за видами)* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.04010201 Біологія* у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше