акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта та спеціалістів за спеціальністю 7. 01010201 Початкова освіта в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» та спеціалістів за спеціальністю 7.01010601 «Соціальна педагогіка» у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Детальніше

011 Науки про освіту галузі знань 01 Освіта

014 Середня освіта (фізика) в галузі знань 01 Освіта

032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки

035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки

081 Право галузі знань 08 Право

113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика

В університеті на фізико-математичному факультеті планується започаткувати нові спеціальності з підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр»:

015 Професійна освіта (Харчові технології), галузі знань 01 Освіта

015 Професійна освіта (Готельно-ресторанна справа), галузі знань 01 Освіта

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), галузі знань 01 Освіта

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), галузі знань 01 Освіта

Детальніше