Програма акредитаційної експертизи ОПП Право

Програма акредитаційної експертизи ОПП Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка освітньої програми «Дошкільна освіта та Початкова освіта»

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти (ID у ЄДЕБО 25357) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку за спеціальністю «014 Середня освіта» освітньої програми «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» (ID у ЄДЕБО 17372) за першим рівнем вищої освіти

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Програма проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку освітньої програми «Середня освіта (Хімія та Біологія)

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» підготовки магістрів за спеціальністю 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизиз використанням технічних засобів відеозв’язкуосвітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)»

Програма роботи експертної групи щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Правоохоронна діяльність» за другим рівнем вищої освіти