Рішення про акредитацію освітньогї програми "Дошкільна освіта та Початкова освіта" за спеціальністю 012 Дошкільна освіта другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньогї програми "Право" за спеціальністю 081 Право другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньогї програми "Середня освіта(Географія) та краєзнавчо-туристична робота" за спеціальністю 014 Середня освіта другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньогї програми "Фізична культура і спорт" за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка