Освітній ступінь "Магістр"

Конкурсні пропозиції 2021, освітній ступінь "Магістр"

Правила прийому тут

Відповіді на поширені запитання про вступ на магістратуру в 2021 році тут

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

У 2021 році ЦДПУ ім. В. Винниченка здійснює прийом на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра за спорідненими та іншими (неспорідненими) спеціальностями, за умови успішного проходження конкурсного відбору за результатами вступних іспитів, з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідно до Правил прийому (Додаток 2.2).

Якщо ступінь магістра громадянин України здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету, він має право безоплатно здобувати вищу освіту в ЦДПУ ім. В. Винниченка на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Етапи додаткового набору на навчання на магістратурі

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми здобуття освіти

Прийом заяв та документів осіб, які вступають на навчання на бюджет та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15–23 вересня

Спеціально організована сесія ЄВІ (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

11 вересня

Консультації до додаткових фахових вступних випробувань (для осіб, які вступають на навчання на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

20 вересня

Додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які вступають на навчання на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

21 вересня

Консультація до іспиту з іноземної мови (для осіб, які вступають на навчання на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) і не складали ЄВІ)

21 вересня

Іспит з іноземної мови (для осіб, які вступають на навчання на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) і не складали ЄВІ)

22 вересня

Консультація до фахових вступних випробувань

22 вересня

Фахові вступні випробування

23 вересня

Оприлюднення рейтингового списку вступників на бюджет та комерцію

24 вересня

Виконання вступниками, рекомендованими на бюджет і комерцію, вимог до зарахування

До 28 вересня

Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги до зарахування на бюджетну та комерційну форму навчання

29 вересня

Початок навчального року

30 вересня

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР"

Документи для вступу до магістратури подаються тільки в електронній формі (це можна зробити за наявності хоча б одного сертифіката ЗНО). Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка в порядку, визначеному законодавством.

Заяву в паперовій формі подають абітурієнти для реалізації права на вступ за іспитами з конкурсних предметів у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

1.

Документ, що посвідчує особу та громадянство та копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

2.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

3.

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту

4.

Копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту / єдиного фахового вступного випробування / (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках)

5.

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами (за наявності)

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію

6.

Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за наявності)

7.

Копію реєстраційного номеру (ідентифікаційного коду) облікової картки платника податків

8.

Шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см

9. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)