Освітній ступінь "Магістр"

Конкурсні пропозиції 2021, освітній ступінь "Магістр"

Правила прийому тут

Відповіді на поширені запитання про вступ на магістратуру в 2021 році тут

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

У 2021 році ЦДПУ ім. В. Винниченка здійснює прийом на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра за спорідненими та іншими (неспорідненими) спеціальностями, за умови успішного проходження конкурсного відбору за результатами вступних іспитів, з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідно до Правил прийому (Додаток 2.2).

Якщо ступінь магістра громадянин України здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету, він має право безоплатно здобувати вищу освіту в ЦДПУ ім. В. Винниченка на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Особливості вступної кампанії Магістр-2021

1 result

2 result

3 result

4 result

 

Запитання–відповіді про вступ на магістратуру у 2021 році

  1. Що означають абревіатури ЄФВВ та ЄВІ?

ЄФВВ – єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЄВІ – єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

  1. Коли потрібно реєструватися для складання вступних іспитів для вступу до магістратури?

Згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році  реєстрація для проходження ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 11 травня до 03 червня 2021 року включно. Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія одного із закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.

  1. Чи відомі терміни проведення ЄВІ та ЄФВВ 2021 року?

Основна сесія ЄВІ відбудеться 30 червня, ЄФВВ – 02 липня.

  1. Чи будуть дійсними результати минулих років ЄВІ/ЄФВВ?

Згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році будуть дійсними результати ЄВІ 2020, 2021 років, ЄФВВ – 2021 року.

Більше про реєстрацію те технологію ЄФВВ та ЄВІ можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти https://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/

5 result 

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР"

 

Етапи вступної кампанії 2021року

Денна та заочна форми навчання

Для спеціальності 
081 Право

Для всіх спеціальностей

Реєстрація заяв вступників для проходження ЄВІ та/або ЄФВВ

з 11 травня по 03 червня
(до 18:00 години)

Проходження додаткових вступних випробувань (для спеціальностей, де такі випробування передбачені Правилами прийому)

 

з 11 до 28 травня (відповідно до розкладу)

Основна сесія ЄВІ / вступні іспити з іноземної мови (для осіб, що мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі)

30 червня

Основна сесія ЄФПП

02 липня

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників

01 липня

Початок прийому заяв та документів

15 липня

Закінчення прийому заяв та документів

до 18:00 23 липня

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових вступних випробувань (для спеціальностей, де такі випробування передбачені Правилами прийому)

 

З 19 до 30 липня

Оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

02 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

03 серпня

Подання оригіналів документів вступниками, які рекомендовані до зарахування за державним замовленням

до 07 серпня 2020 року (18.00)

Подання оригіналів документів вступниками, які рекомендовані до зарахування за кошти фізичних осіб

до 10 серпня

Зарахування на навчання осіб за державним замовленням

12 серпня (до 12:00 години)

Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

13 серпня

Початок навчального року

01 вересня 2021 року 

 

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР"

Документи для вступу до магістратури подаються тільки в електронній формі (це можна зробити за наявності хоча б одного сертифіката ЗНО). Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка в порядку, визначеному законодавством.

Заяву в паперовій формі подають абітурієнти для реалізації права на вступ за іспитами з конкурсних предметів у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

1.

Документ, що посвідчує особу та громадянство та копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

2.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

3.

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту

4.

Копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту / єдиного фахового вступного випробування / (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках)

5.

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами (за наявності)

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію

6.

Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за наявності)

7.

Копію реєстраційного номеру (ідентифікаційного коду) облікової картки платника податків

8.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

9. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)