Факультет: історії та права

Шифр галузі: 08

Галузь знань: Право

Код спеціальності: 081

Найменування спеціальності: Право

Освітній ступінь: магістр

Споріднений в межах галузі напрям підготовки (спеціальність):

6.030401 Правознавство – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

6.030202 «Міжнародне право» – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

7.03040101 Правознавство – освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Частки ліцензованого обсягу*:

20 – денна форма здобуття освіти;

15 – заочна форма здобуття освіти

* У 2021 році для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються лише особи, які здобули ступінь бакалавра зі споріднених спеціальностей, як-от: 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право»

Нормативний термін навчання: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення)*
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

* Прийом вступників за державним замовленням на заочну форму навчання за спеціальністю 081 «Право» ЦДПУ ім. В. Винниченка у 2021 році не проводить

Освітня програма:

  • Право

Вступні випробування:

1. Єдиний вступний іспит з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови, ЗНО – від 100 балів (К1 = 0,25);

2. Єдине фахове вступне випробування з права (К1 = 0,5)  та загальних навчальних правничих компетентностей (К1 = 0,25), ЗНО – від 100 балів.