Факультет: педагогіки та психології

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 011

Найменування спеціальності: Освітні, педагогічні науки

Освітній ступінь: магістр

Споріднені спеціальності: всі в межах галузі знань 011 Освіта/Педагогіка

Частка ліцензованого обсягу:

30 – денна форма здобуття освіти;

15 – заочна форма здобуття освіти

Нормативний термін навчання: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Освітньо-професійна програма підготовки:

  • Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
  • Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта)

Вступні випробування:

1. Єдиний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської), ЗНО – від 100 балів (К1 = 0,25);

2. Фахове випробування: Педагогіка – від 100 балів (К1 = 0,75).

* У Правилах прийому–2021 передбачена можливість проведення вступних випробувань (без складання ЗНО) у ЦДПУ ім. В. Виниченка та зарахування вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.