Факультет: природничо-географічний

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.07

Предметна спеціальність: Середня освіта (Географія)

Освітній ступінь: магістр

Споріднений в межах галузі напрям підготовки (спеціальність):

Географія* 6.040104
7.04010401
Економічна та соціальна географія 7.04010402
Політична географія та геополітика 7.04010404

(* вказує на підготовку педагогічних кадрів)

Частки ліцензованого обсягу для споріднених спеціальностей:

13 – денна форма здобуття освіти;

12 – заочна форма здобуття освіти

Нормативний термін навчання для спріднених спеціальностей: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Освітньо-професійна програма підготовки:

  • Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

Вступні випробування: