Факультет: природничо-географічний

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.05

Предметна спеціальність: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітній ступінь: магістр

Споріднений в межах галузі напрям підготовки (спеціальність):

Біологія* 6.040102
7.04010201
8.04010201
Здоров'я людини* 6.010203
7.01020301
8.01020301

(* вказує на підготовку педагогічних кадрів)

Нормативний термін навчання для споріднених спеціальностей: 1 рік 04 місяці

Частка ліцензованого обсягу для споріднених спеціальностей:

20 – денна форма здобуття освіти

10 – заочна форма здобуття освіти

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Вступні випробування:

Освітньо-професійна програма підготовки:

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, Хімія)