Факультет: природничо-географічний

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.15

Предметна спеціальність: Середня освіта (Природничі науки)

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня, що присвоюється: Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»)

Кваліфікація професійна, що присвоюється: Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи

Частка ліцензованого обсягу:

50 – денна форма навчання

Нормативний термін навчання: 1 рік 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту)

Вступні випробування:

1. Біологія – "склав"/"не склав";

2. Єдиний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька або іспанська) – від 60 балів;

3. Фахове випробування з біології та методики навчання біології – від 60 балів

Освітньо-професійна програма підготовки:

«Середня освіта (Природничі науки)» за спеціальністю 014 «Середня освіта (природничі науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти – денна форма навчання