Факультет: природничо-географічний

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.15

Предметна спеціальність: Середня освіта (Природничі науки)

Освітній ступінь: магістр

Частка ліцензованого обсягу:

28 – денна форма навчання

Нормативний термін навчання: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Вступні випробування:

1. Єдиний іспит з іноземних мов (англійська або німецька) – "склав"/"не склав";

2. Фахове випробування з теорії та методики навчання природничих наук (біологія, або хімія, або фізика) – від 60 балів

Освітньо-професійна програма підготовки:

Кваліфікація освітня, що присвоюється: Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»)

Кваліфікація професійна, що присвоюється: Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи