КЕРІВНИК: Клюєнко Едуард Олександрович, кандидат соціологічних наук, доцент. Тема кандидатської дисертації: «Діагностика соціальної напруженості» (Інститут соціології НАН України, м. Київ). Коло наукових інтересів: методологія та методика соціологічного дослідження, теорія соціологічного вимірювання, соціологія політики. Автор більше 25 наукових публікацій.

Науково-дослідна робота Центрально-української соціологічноїлабораторії розпочалася у 1993 році при кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін (нині кафедра філософії та політології).  З 1999 року під керівництвом доцента Едуарда Клюєнко дослідження лабораторії «вийшли» за межі університету на регіональний рівень. Сьогодні, в Кіровоградській області Центрально-українська соціологічна лабораторія (ЦСЛ) – це провідна науково-дослідницька група, до складу якої входить, також і студентський науковий гурток «Соціологічна лабораторія».

Центрально-українська соціологічна лабораторія здійснює дослідження по трьом головним напрямкам:

  • дослідження громадської думки Кіровоградської області;
  • дослідження в сфері освіти;
  • спеціальні дослідження (медіа-дослідження, електоральні дослідження, дослідження ринку, дослідження в групах і трудових колективах та інші).

 Центрально-українська соціологічна лабораторія здійснює дослідження найвищого рівня складності з використанням основних кількісних та якісних методів соціології: репрезентативні опитування (соціологічне інтерв’ю, роздаткове анкетування), експерті дослідження, телефонні опитування, фокус-групи, контент-аналіз.

Результати досліджень лабораторії мають не лише академічне, освітнє, а й  науково-практичне значення, тому використовуються органами центральної та регіональної влади, політичними партіями, засобами масової інформації, політиками та депутатами, посадовцями-керівниками та представниками бізнесу.

Зокрема, Адміністрацією Президента України (з проблем протестних настроїв, 1999 р.), Міністерством освіти і науки України (проблеми впровадження 12-ти бальної системи оцінювання та 12-ти річного терміну навчання у ЗОШ, 2005 р.), Кіровоградською облдержадміністрацією (соціально-політична ситуація в області, стан громадської думки Кіровоградщини, соціо-економічне становище молоді області, проблема підліткової наркоманії та інші, за період 1999–2011 рр.). Результати зазначених досліджень містяться у публікаціях.

У 2007 році, в рамках роботи Центрально-української соціологічної лабораторії, доцентом Клюєнко виконане комплексне дослідження феномену політичної участі. Дослідження було відібране Інститутом соціології НАН України до семи найбільш значущих наукових досліджень в українській соціології за 2004-2005 рр. для представлення вітчизняної науки в Європі та Північній Америці.

Починаючи з 2006 року лабораторія кожен рік здійснює щоквартальні моніторингові дослідження «Громадська думка Кіровоградської області» за дорученням Кіровоградської обласної державної адміністрації. Зі звітами за результатами та висновками цих досліджень можна ознайомитися на сайті Кіровоградської облдержадміністрації та в публікаціях у ЗМІ. Керівник лабораторії доцент Клюєнко регулярно запрошується як експерт до ЗМІ і висвітлює та коментує головні результати досліджень лабораторії.

Співпраця

  • Лабораторія співпрацює з Інститутом соціології НАН України, зокрема брала участь у розробці соціологічної тестової методики “шкала соціальної  напруженості” (1999р.), яка у 2005–2006 роках була впроваджена у загальнонаціональне щорічне моніторингове дослідження “Українське суспільство” (під керівництвом доктора соціологічних наук Паніної Н.В., Інститут соціології НАН України). Лабораторія з 1994 року щорічно здійснює польовий етап  загальнонаціонального моніторингового опитування «Українське суспільство» в Кіровоградській області.
  • У 2003 році міжнародна дослідницька компанія TNSUKRAINE присвоїла лабораторії СТАНДАРТ ЯКОСТІ за успіхи у польовому етапі досліджень, а у 2006 році – СЕРТИФІКАТ на право володіння званням «Кращий звіт 2006 року» за професіоналізм (звання визначається таємним голосуванням).
  • Лабораторія стабільно співпрацює з такими соціологічними дослідницькими центрами як «СОЦИС», м. Київ (з 1993 року), ДІАЦ, м. Донецьк (з 2002 року).
  • У 2006 році керівник лабораторії Е.Клюєнко отримав Сертифікат регіонального представникасоціологічної компанії R&B Group, м. Київ.