У монографії В. Ф. Черкасова «Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (1962–1991 рр.)» вперше в історії педагогіки досліджено процес становлення і розвитку музично-педагогічної освіти в Україні починаючи з 1962 року, коли були засновані музично-педагогічні факультети при педагогічних інститутах, закінчуючи 1991 роком, коли проголошено незалежність України.

Запропонований нами підручник укладено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Основи наукових досліджень у музично-освітній галузі», вивчення якої передбачено студентами вищих навчальних закладів мистецького спрямування, котрі готуються стати вчителями музичного мистецтва та викладачами фахових дисциплін вищих навчальних закладів. Крім зазначеного, ми намагалися подати цей курс як інтегрований вишівський предмет, що акумулює знання психолого-педагогічних та фахових дисциплін, має свій категоріальний апарат, свою специфіку та охоплює різні аспекти проведення та узагальнення дослідно-експериментальної роботи в різних напрямах музично-освітньої галузі.

Сподіваємося, що осягнення й усвідомлення процесу наукового пізнання сприятиме філософському осмисленню сутності й перспектив подальшого розвитку науки взагалі й музично-освітньої галузі зокрема. Систематизація й узагальнення теорії і практики, а також розвитку музично-педагогічної думки, починаючи з давнини й закінчуючи сьогоденням,  уможливить процес активного наукового пошуку засобів модернізації сучасної музично-освітньої галузі.