1Листопад 2014 року дозволив перегорнути факультету іноземних мов КДПУ нову сторінку в історії австрійсько-українських педагогічних, наукових і дослідних контактів. Адже протягом цілого місяця (з 01.11.2014 р. по 01.12.2014 р.) професор Олександр Білоус і старший викладач Богдан Стасюк мали змогу на власні очі пересвідчитися в тому, як відбувається підготовка перекладачів у стінах одного з найстаріших університетів світу, що 12-го березня наступного року відзначатиме 650-ліття свого існування – UniversitätWien, Віденському університеті.

71 рік при цьому університеті (найдавнішому вищому навчальному закладі німецькомовної частини Європи) існує структурний підрозділ, завданням якого є підготовка перекладацького корпусу. Нині він зветься Центр перекладознавства. В його стінах цього річ тільки на І курсі навчається понад 700 студентів з усього світу. В його стінах викладають переклад із 16 мов та працює близько 140 викладачів. Центр готує бакалаврів з міжкультурної комунікації, магістрів з перекладознавства (обов’язково з трьох мов), має власну докторантуру і стале реноме провідного осередку перекладацької думки в старій Європі.

Завданням українського десанту в особі декана та заступника декана факультету іноземних мов на маленькому плацдармі в 19 окрузі Відня на Ґімназіумштрассе, 50 стало вивчення досвіду викладання аспектних видів перекладу із застосуванням найсучасніших засобів навчання цього, фактично, інституту в складі Alma Mater Rudolphina (як інколи називають Віденський університет на честь його засновника, ерцгерцога Рудольфа IV). По-друге, це навчально-виховний процес у розрізі втілення Болонської системи та ліквідації негативних наслідків цього процесу на фоні давніших національних традицій освітян. (Так, в Австрії також не все так гладко із упровадженням загальноєвропейського стандарту!) По-третє, це вивчення особливостей адміністрування великого і розмаїтого педагогічного колективу та справжнього бурхливого океану студентства. По-четверте, однією з найважливіших цілей поїздки до країни ЄС було вивчення питання впровадження так званого EMT (EuropeanMasterinTranslation) – стандарту підготовки письмового/усного перекладача як його бачать інституції Європейського Союзу – і перспектив його застосування на українському ґрунті, що є вкрай важливою умовою подальшого розширення міжнародної співпраці КДПУ. Ну, і по-п’яте, вивчення матеріально-технічної бази та передового технологічного досвіду у викладанні перекладацьких дисциплін в умовах сучасного мультимедійного та інформаційного середовища.

Успішне стажування професора Олександра Білоуса та Богдана Стасюка мало за передумову налагодження і особистих контактів та зв’язків із професорсько-викладацьким складом Центру перекладознавства Віденського університету на чолі з його директором – доктором Ларисою Шіппель, яка от уже 4 роки очолює місцевий педагогічний колектив. Протягом місяця представники факультету іноземних мов відвідували заняття найширшого спектру, досліджуючи методологію роботи і провідний досвід австрійських колег. Детальне вивчення навчальних планів та робочих програм дисциплін, зустрічі та обговорення побаченого, почутого та прочитаного з викладачами (серед яких шестеро так званих «габілітованих» докторів наук), а також гостем місяця – директором Центру перекладознавства Іллінойського університету в Урбана-Шампейн (США), професором Елізабет Лоу-Мак-Кой, відвідання захисту магістерських робіт і, фактично, семестрових екзаменів, робота в бібліотеці та «закромах» університету – все це стало передумовою об’єктивного погляду на досягнення та поточні клопоти сучасної європейської системи підготовки усних та письмових перекладачів.

Окрім роботи в самому університеті, професор Олександр Білоус та Богдан Стасюк всіляко намагалися розширювати інші культурні та освітні контакти. До найяскравіших моментів можна віднести знайомство з Інститутом славістики, який очолює не хто-небудь а дуже знаний на українських теренах дослідник, історик Міхаель Мозер, котрий пречудово володіє українською мовою, всіляко переймається нинішніми військово-політичними проблемами, в яких зав’язла наша країна, і, крім всього іншого, очолює Міжнародну асоціацію українознавців. Також не можна не відмітити відвідин щорічного статусного Культурного конгресу, який відбувається при Дипломатичній академії і цього річ був присвячений 100-літтю від початку Першої світової війни та висновкам, яке повинно зробити суспільство з метою не повторити подібного.

В цілому, візит став можливий плідній і тривалій співпраці керівництва факультету іноземних мов КДПУ зі Службою академічних обмінів Австрії (OeAD). І тут не можна не згадати, що історія відносин з австрійськими колегами сягає аж 1999 р. Завдяки численним друзям України із цієї центральноєвропейської республіки, а саме фундатору айстро-української академічної дружби, Другу України з Великої Букви, на жаль, нині покійному доктору Бернгарду Штільфріду, а також його численним колегам і послідовникам, як от, наприклад, співробітнику Служби академічних обмінів Австрії (OeAD), історику і знавцю Відня, професору Міхаелеві Діппельрайтеру, або енергійному керівнику представництва OeAD в Україні, магістрові Андреасу Веннінґеру, факультет іноземних мов КДПУ може похвалитися участю в програмах від цієї установи на протягу останніх 15 років. Так, завдяки їм познайомитися з життям вищої освіти в Австрії, а саме в університетах Відня, Ґраца та Клаґенфурта уже мали змогу доц. Ярова Л. О., ст. викладачі Білоус О. І. та Міщенко А. Л., викладачі Кіт Л. М. та Тюпа Н. Зі іншого боку, до Кіровограда читати лекції вже мали змогу завітати доктори наук Альфред Зельнер (2002), Гаральд Фляйшман (2003, 2009), Евеліна Шварц (2006), Ґудрун Ґетц (2007) і навіть зірка європейського перекладознавства, професор Мері Снелл-Горнбі (2007). А ще 10 студентів німецького відділення змогли за цей період побувати в Австрії за програмами академічного обміну в університеті міста Клагенфурт.

Отже, візит професора Білоуса О. М. та старшого викладача Стасюка Б. В. до Австрії і Центру перекладознавства Віденського університету зокрема можна оцінити як успішний і такий, що, напевно, матиме своє продовження у вигляді подальшого розвитку ділових та освітніх контактів. А якщо додати, що на австрійських теренах, тільки вже при Інституті англістики та американістики, залишився стажуватися за річною стипендією OeADще один представник факультету – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології КДПУ Олена Гундаренко, то можна бути цілком впевненим – співпраця з університетом Відня та іншими університетами Австрії тільки розпочинається!

Несподівана зустріч з А. Веннінґером на прийомі в Дипломатичній академії

Культурний форум. Зліва направо доктор Міхаель Діппельрайтер, проф. Олександр Білоус, Богдан Стасюк і доктор Крістіан Просль, Президент Культурного форуму Австрії

З директором Центру перекладознавства Віденського університету доктором Ларисою Шіппель

З доктором Міхаелем Мозером, директором Інституту славістики і президентом Міжнародної асоціації україністів

Біля меморіальної дошки випускнику Віденського університету Іванові Франку

Інформація надана Факультетом іноземних мов.