Коломоєць О.Д., Підвальна А.М.

Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Нажаль, сьогодні людство переживає не найкращі часи, адже на перших шпальтах світових ЗМІ в основному висвітлюється інформація про стан розповсюдження гострої респіраторної хвороби, яку спричинює коронавірус SARS-CoV-2 (скорочена назва - COVID-19) [1]. Без перебільшення, наразі вся увага суспільства прикута до процесу розробки медичних препаратів, здатних як лікувати так і профілактувати хворобу, наявності та асортименту медичних засобів захисту, облаштуванню та можливостям закладів охорони здоров’я, їх готовності до прийняття пацієнтів тощо.

Ворона С.О., Ваніна О.В.

Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Важливим для розкриття кримінального правопорушення є правильні та послідовні дії членів слідчо-оперативної групи на місці події, вилучення предметів, об’єктів та зразків тощо.  Особливого значення вони надувають під час виявлення та вилучення слідів крові, яка, як один із слідів біологічного походження, є вагомим речовим доказом не тільки за провадженнями про вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбійних нападів, зґвалтувань, але й за грабежами та іншими злочинами, які пов’язані з участю в них людини.

Бабій М.В.

Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Незважаючи на безпрецедентні заходи, запроваджені в світі та нашій країні щодо боротьби із розповсюдженням гострої респіраторної хвороби, яку спричинює коронавірус SARS-CoV-2 (скорочена назва - COVID-19) [1], вона продовжує поширюватися швидкими темпами, через що 11 березня 2020 року ВООЗ визнаний пандемією [2]. Не є винятком і наша держава – майже кожен день ми отримуємо повідомлення щодо збільшення випадків виявлення хворих і інфікованих. 

Ушакова-Кирпач І.М.

Донецький національний медичний університет

На часі спостерігаємо складну, надзвичайну ситуацію в системі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища більшості підприємств, особливо малого і середнього бізнесу. За умов екологічної та демографічної кризи, високої політичної та економічної нестабільності, погіршуються умови праці та збільшується рівень професійних захворювань серед населення працездатного віку, що призводить до значного ослаблення трудового потенціалу, погіршення демографічної ситуації в Україні. Це проявляється зменшенням загальної чисельності працездатного населення, особливо – зменшенням питомої ваги населення молодших вікових груп, як резерву трудового потенціалу.

Сопільняк А.М.1), Ворона С.О.2), Казначєєва М.С.3)

1),3)Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

2)Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний

центр МВС України

Морфологічне дослідження волосся за об’єктивних причин є основним, а часто і єдиним методом у переважній більшості експертно-криміналістичних лабораторій МВС України. Проте не завжди це дослідження може відповісти на основне питання медико-біологічної експертизи: чи належить волосся, виявлене на місці події, конкретній особі (потерпілому або підозрюваному) та людині взагалі?